ST830112.jpg
棺材...棺材....
這是VJ送的....希望我一路升官又發財4e5dd44a.gif 6f428754.gif
晚上在逢甲買的...
猜猜看這是什麼?!


ST830114.jpg
嘿嘿嘿...
這是個人小型隨身煙灰缸啦...d5f02ecd.gif
這我還需要的....
嘿嘿嘿...太正點了3d35bdf8.gif 04a97f13.gif d5f02ecd.gif
升官又發財....
謝謝VJ的祝福呀6f428754.gif b376052a.gif
雖然...只有150元....
但這是VJ滿滿的心意....3ca8b998.gif 3d35bdf8.gif 4e5dd44a.gif
我會好好的保存.....
af48944b.gif b048a2d2.gif b376052a.gif

    全站熱搜

    ourlife 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()